ثبت نام
ثبت نام اسکان

زمان بندی

  ثبت نام و ارسال فایل
22 اسفند (تمدید شد)
ثبت نام اسکان
22 اسفند

  برگزار کننده

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
: آدرس  
شیراز – خیابان زند - دانشکده مهندسی ۱ - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

اهداف

مکانیک سیالات امروزه یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین علوم در رشته های مهندسی از جمله مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی، مهندسی کشاورزی، مهـــندسی معدن و مهندسی مواد می باشد.  این درس بین رشته ای، پرکاربرد و پایه ای،  نظر طیف وسیعی از پژوهشگران و دانشجویان علاقمند را به خود جلب نموده و منجر به انجام تحقیقات گسترده ای در قالب پروژه های عملی یا نظری گردیده است. آموزش مهندسی در سال های اخیر تغییرات زیادی داشته و بر خلاف گذشته که بیشتر استاد محور بوده و یادگیری دانشجویان در کلاس در کنار عوامل دیگر به تطابق دانشجویان با سبک تدریس استاد بستگی داشته و همچنین دانشجویان باید به تنهایی تکالیف را انجام می دادند، به شکل قابل ملاحظه ای دانشجو محور شده، به این معنا که تمرکز فعالیت ها از استاد به دانشجو منتقل می شود و دانشجو نیز در کنار استاد باید مسئولیت ساماندهی آنچه باید فرا گرفته شود را بر عهده بگیرد. تعامل مزبور منجر به ایجاد خلاقیت در دانشجو گردیده، روحیه پرسشگری را در میان دانشجویان تقویت نموده و باعث تفهیم هر چه بهتر مبانی و اصول رشته می گردد. از میان مزیت های عمده این روش می توان به یادگیری سریع با ماندگاری بیشتر، درک عمیق تر مواد درسی، شکوفا شدن استعدادهای ذاتی و مهارت های حل مسئله، تعامل، همکاری و ایجاد دید مثبت نسبت به درس، اشاره کرد. چنانچه دانشجویان فارغ التحصیل در رشته های مهندسی در شناخت کامل مسئله و ارائه ی راه حل، مهارت کافی را داشته باشند قادر خواهند بود که در زمینه های مختلف اقتصادی، کارآفرینی و رفع مشکلات کشور تحولی اساسی به وجود آورند. در همین راستا پنجمین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات به میزبانی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز با هدف ارتقاء آموزش طراحی و مهارت حل مسئله و همچنین تقویت خلافیت و نوآوری دانشجویان و افزایش روحیه همکاری در آنها، انگیزه کافی را در دانشجویان برای تحقق این رویکرد ایجاد می کند. از سوی دیگر این مسابقات با ایجاد ارتباط بیشتر میان مفاهیم تئوری و کارکرد های تجربی و همچنین ایجاد ارتباط علمی بین دانشگاه های سراسر کشور دانشجویان را به علم مکانیک سیالات علاقمند می کند.

کلیدواژه ها: مسابقات سیالات, مسابقات مکانیک سیالات

زمان بندی

  ثبت نام و ارسال فایل
22 اسفند (تمدید شد)
ثبت نام اسکان
22 اسفند

  برگزار کننده

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
: آدرس  
شیراز – خیابان زند - دانشکده مهندسی ۱ - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست