ثبت نام
ثبت نام اسکان

زمان بندی

  ثبت نام و ارسال فایل
22 اسفند (تمدید شد)
ثبت نام اسکان
22 اسفند

  برگزار کننده

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
: آدرس  
شیراز – خیابان زند - دانشکده مهندسی ۱ - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

تاریخچه

به دلیل اهمیت افزایش ارتباط میان مباحث نظری و عملی که یکی از نکات مهم در علوم کاربردی همچون علوم مهندسی است، جرقه اولیه مسابقات دانشجویی مکانیک سیالات به همت دکتر محمدرضا چمنی و همکاری اعضاء هیات موسس و هیات امنای مسابقات زده شد. اولین و چهارمین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال های 1394 و 1397به دبیری دکتر محمدرضا چمنی برگزار گردید. دوره ی دوم مسابقات در سال 1395 در دانشگاه اصفهان و به دبیری دکتر احمد شانه ساز زاده عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و دوره ی سوم این مسابقات نیز در سال 1396به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان و به دبیری دکتر علی محبی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار گردید. دوره ی پنجم مسابقات در سال 1398 به میزبانی دانشگاه شیراز و به دبیری دکتر سید محراب امیری عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد

  دوره های پیشین مسابقات

زمان بندی

  ثبت نام و ارسال فایل
22 اسفند (تمدید شد)
ثبت نام اسکان
22 اسفند

  برگزار کننده

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
: آدرس  
شیراز – خیابان زند - دانشکده مهندسی ۱ - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست