ثبت نام
ثبت نام اسکان

زمان بندی

  ثبت نام و ارسال فایل
22 اسفند (تمدید شد)
ثبت نام اسکان
22 اسفند

  برگزار کننده

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
: آدرس  
شیراز – خیابان زند - دانشکده مهندسی ۱ - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

جوایز مسابقات

بخش مسابقه رتبه جایزه (میلیون ریال)
آزمایشگاه مجازی اول 20
دوم 15
سوم 12
ایده شو اول 15+ معرفی به شتابدهنده آبان
دوم 12+ معرفی به شتابدهنده آبان
سوم 10+ معرفی به شتابدهنده آبان
پروژه عملی(ساخت وسیله آزمایشگاهی) اول 30+ معرفی به شتابدهنده آبان
دوم 25+ معرفی به شتابدهنده آبان
سوم 20+ معرفی به شتابدهنده آبان
پروژه عملی(ساخت هاورکرافت) اول 40+ کسر خدمت سربازی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دوم 35
سوم 25
نماهنگ اول 15
دوم 12
سوم 10

زمان بندی

  ثبت نام و ارسال فایل
22 اسفند (تمدید شد)
ثبت نام اسکان
22 اسفند

  برگزار کننده

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
: آدرس  
شیراز – خیابان زند - دانشکده مهندسی ۱ - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست