ثبت نام
ثبت نام اسکان

زمان بندی

  ثبت نام و ارسال فایل
22 اسفند (تمدید شد)
ثبت نام اسکان
22 اسفند

  برگزار کننده

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
: آدرس  
شیراز – خیابان زند - دانشکده مهندسی ۱ - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

  آزمایشگاه مجازی

آزمایشگاه مجازی یا Virtual Lab :
این بخش شامل برنامه‌نویسی و شبیه سازی فرآیند یک پدیده‌ سیالاتی است که از بین موضوعات که در بخش مربوطه اعلام شده است انتخاب می گردد. تیم‌های شركت‌كننده باید باتوجه به موضوعات اعلام شده در سایت مسابقات نسبت به تهیه برنامه کامپیوتری آزمایش اقدام و قبل از اتمام مهلت مقرر، فایل‌های مربوطه را به دبیرخانه مسابقات ارسال كنند. در این بخش هر تیم شركت‌كننده می‌تواند حداقل از ۲ نفر و حداكثر از 3 نفر تشكیل گردد. در این بخش تیم‌ها باید یك نفر از اعضای هیات علمی را به عنوان مشاور علمی معرفی كنند.

موضوع مسابقه : شبیه سازی خروج جریان از یک مخزن روباز منتهی به یک روزنه

1. شرح مسئله
همانطور که در شکل زیر مشخص است مخزنی با ابعاد داده شده منتهی به یک روزنه می باشد. فشار در سطح آب درون مخزن به صورت مطلق یک اتمسفر می‌باشد. هدف به دست آوردن تراز آب درون مخزن در هر لحظه است. ابعاد و اندازه‌ها در شکل مشخص بوده و روزنه خروجی از جنس برنج می‌باشد. مخزن به شکل مکعب بوده و لوله ای با قطر 4.7 cm درون مخزن به عنوان سرریز قرار دارد.
شکل 1- نمای روبروی مخزن و روزنه (ابعاد به سانتیمتر می باشد)
شکل 2- مقطع مخزن (ابعاد به سانتیمتر می باشد)
شکل 3- روزنه‌های دایره ای و مربعی (ابعاد به میلیمترمی باشد)
شکل 4- نمای واقعی و شماتیک مخزن و روزنه
علاوه بر مخزنی که در شکلهای 1، 2 و 4 به آن اشاره شده، باید مخزنی به صورت مندرج در شکل 5 نیز لحاظ شود. متغیرهای X1 و X2 به عنوان اضلاع سطح مقطع در مخزن به شکل هرم ناقص، جزء داده های مسئله می باشند. این متغیرها تابعی خطی از ارتفاع مخزن می باشند.
شکل 5- شماتیک مخزن هرم ناقص (ابعاد بر حسب سانتیمتر می‌باشد)
2. ورودی های مسئله

1. ابعاد و شکل مخزن
2. تراز اولیه سطح آب
3. شکل و ابعاد روزنه ( در این مسئله دو نوع روزنه یکی به شکل دایره و یکی به شکل مربع استفاده می شود که ابعاد آن در شکل 3 مشخص شده است)
4. زمان
5. ضریب جریان روزنه: برای روزنه دایره ای 0/7 و برای روزنه مربعی 0/65 در زمان قرار گرفتن سطح آب مخزن در بالاترین تراز ممکن (تراز لبه سرریز یا به عبارت دیگر 64 سانتیمتری بالای روزنه) می باشد.
3. خروجی مسئله

1. موقعیت قرار گیری سطح آب درون مخزن در زمانهای مشخص شده
2. رسم تغییرات تراز سطح آب با زمان
3. موقعیت جت خروجی از روزنه به صورت تابعی از فاصله با روزنه در یک لحظه مشخص
4. تحویل برنامه

در این قسمت از مسابقه زبان برنامه نویسی اهمیتی ندارد اما برای شرکت در مسابقه باید حتما فایل اجرایی (exe) برنامه ارسال شود.

ظاهر گرافیکی شکیل یکی از قسمتهای مهم آزمایشگاه مجازی می باشد.

هنگام ارسال برنامه، باید گزارشی حاوی تئوری مسئله، فلوچارت کد نویسی، نحوه عملکرد برنامه و حداقل دو خروجی برنامه و مقایسه آن با نتایج تئوری آورده شود.
قوانین و مقررات داوری
1. در مورد رشته و مقطع تحصیلی شرکت‌کنندگان هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.
2. محدودیتی در خصوص زبان برنامه نویسی وجود ندارد، ولیکن لازم است فایل نهایی به صورت اجرائی (exe) و کد برنامه اصلی در زمان مشخصی ارسال گردد.
3. هر گروه موظف است شخصاً برنامه را در روز مسابقه اجرا نماید و لذا لازم است کامپیوتر شخصی همراه داشته باشد.
4. دبیرخانه‌ی مسابقات آسیب‌های ناشی از نامطلوب بودن ارسال آثار را بر عهده نمی‌گیرد.
5. هرگونه دعوی توسط دیگران در رابطه با مالکیت اثر، موجب حذف اثر از مسابقات خواهد شد و دبیرخانه مسابقات هیچگونه مسئولیت و حکمیتی در این مورد نمی‌پذیرد.
جدول امتیاز بندی آزمایشگاه مجازی
حداکثر امتیاز توضیحات جنبه های اثر
10 خلاقیت و سلیقه در رابطه با گرافیک برنامه هنری و خلاقیت
20 تکنیک های برنامه نویسی فناوری
25 اعمال تغییرات خواسته شده از طرف تیم داوران در متن برنامه در روز مسابقه و اجرای موفق (تسلط بر جزئیات برنامه)
45 جمع
15 قابليت تغییر پارامترهای ورودی علمی
15 پاسخ‌گویی به سوالات داوران و تسلط بر تئوری موضوع
15 قابليت محاسبه پارامترهاي خروجی به نحو مطلوب و نمایش گرافیکی آنها
45 جمع
100 مجموع امتیاز ها
دانلود pdf

زمان بندی

  ثبت نام و ارسال فایل
22 اسفند (تمدید شد)
ثبت نام اسکان
22 اسفند

  برگزار کننده

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
: آدرس  
شیراز – خیابان زند - دانشکده مهندسی ۱ - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست